+47 46 77 57 49

Ringsaker / Bjørklangen

Kategori 1:

 •  EXO  -  Exotic

 •  PER  -  Perser

 •  RAG  -  Ragdoll

 •  SBI  -  Hellig Birma

 •  TUV  -  Tyrkisk Van

Kategori 2: 

 •  ACL  -  American curl langhår

 •  ACS  -  American curl korthår

 •  LPL  -  La Perm langhår

 •  LPS  -  La Perm korthår  

 •  MCO  -  Maine coon

 •  NEM  -  Neva Masquerade  

 •  NFO  -  Norsk skogkatt  

 •  SIB  -  Sibirsk katt  

 •  TUA  -  Tyrkisk angora  

Kategori 3: 

 •  BEN  -  Bengal  

 •  BML  -  Burmilla

 •  BSH  -  Britisk Korthår

 •  BLH*  -  Britisk Langhår 

 •  BUR -  Burmeser

 •  CHA  -  Chartreux   

 •  CYM  -  Cymric  

 • EUR  -  Europé    

 • KBS  -  Kurilsk bobtail korthår   

 •  KBL  -  Kurilsk bobtail langhår 

 •  KOR  -  Korat

 •  MAN  -  Manx

 •  MAU  -  Egyptisk mau

 •  OCI  -  Ocicat

 •  SIN  -  Singapura

 • SNO  -  Snowshoe

 •  SOK  -  Sokoke   

 •  SRL -  Selkirk  Rex Langhår  

 •  SRS  -  Selkirk  Rex Korthår  


 

Kategori 4: 

 •  ABY  -  Abyssiner

 •  BAL  -  Balineser  

 •  CRX  -  Cornish rex  

 •  DRX  -  Devon rex   

 •  DSP  -  Don Sphynx

 •  GRX  -  German rex  

 •  JBT  -  Japanese bobtail   

 •  OSH  -  Orientalsk korthår  

 •  OLH  -  Orientalsk langhårx

 •   PEB  -  Peterbald

 •  RUS  -  Russisk blå

 •  SIA  -  Siameser

 •  SOM  -  Somali  

 •  SPH  -  Sphynx  

 •  THA  -  Thai  

Huskatt 

 • Huskatt langhår  - HCL 

 • Huskatt korthår  - HCS

Pelsfarger

 • n - Svart (eller brun, brunmasket, viltfarget)

 • a - Blå

 • b - Sjokolade

 • c - Lilla

 • d - Rød

 • e - Creme

 • f – Sortskilpadde (eller brunskilpadde)

 • g - Blåskilpadde

 • h - Sjokoladeskilpadde

 • j - Lillaskilpadde

 • o - Sorrel (eller cinnamon, kanel)

 • p - Fawn

 • q - Sorrelskilpadde (eller cinnamonskilpadde)

 • r - Fawnskilpadde

 • w - Hvit

 • nt - Amber- kun tillatt brukt på norsk skogkatt

 • at - Light amber- kun tilatt brukt på norsk skogkatt

 • dt – Rød basert på amber – kun tillatt brukt på norsk skogkatt

 • et – Creme basert på amber – kun tillatt brukt på norsk skogkatt

 • x - Ikke godkjent farge 

 

Sølv og golden, tilleggskoder til pelsfargen

 • s – Sølv eller smoke

 • y - Golden

 

Dillute modifier, kun til registreringsformål:

Når "m" tilføyes EMS koder for diluted colour variant, betyr det at katten er blitt registrert i en annen organisasjon som carmel ( blå, lilla, fawn + "m") eller apricot ( creme, blåskilpadde, lillaskilpadde eller fawnskilpadde + "m")

 

 • m - Modifier

 • am – Karamell, basert på blått

 • cm – Karamell, basert på lilla

 • em – Aprikos, basert på creme

 • pm – Karamell, basert på fawn

 • *m – Karamell, hvor grunnfargen er ukjent

 

 

Hvitflekk

 

 • 01 - Van

 • 02 - Harlekin

 • 03 – Bicolour

 • 04 - Mitted - kun tillatt brukt på ragdoll

 • 05 - Snowshoe- kun tillatt brukt på snowshoe

 • 09 - Hvit, uten angitt mengde

 

Mønster

 

 • 11 - Shaded

 • 12 - Tipped

 • 21 - Agouti (uspesifisert mønster)

 • 22 - Tabby

 • 23 - Tigret

 • 24 - Spotted

 • 25 - Ticket (ABY/SOM-mønstret)

 

Masker

 

 • 31 - Burmesermasket

 • 32 - Tonkanesermasket

 • 33 - Masket (siamesermasket)

 

Hale - Gjelder bare Manx og Cymric.

 

 • 51 - Rumpy

 • 52 - Rumpy riser

 • 53 - Stumpy (opptil 3 cm)

 • 54 - Longie (lenger enn 3 cm)

 

Øyenfarge

 

 • 61 - Blåøyd

 • 62 - Orangeøyd (gul hos visse raser)

 • 63 - Oddeyed (1 av øynene blå)

 • 64 - Grønnøyd

 • 65 - Burmeserøyenfarge

 • 66 - Tonkaneserøyenfarge

 • 67 - Maskede katters øyenfarge (siameserblått)

 

Ører

 

 • 71- Rette ører

 • 72- Krøllete ører

 


 

Eksempel:

NFO ns 03 22

Sortsølvtabby bicolor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PR CH (N)Tigersmilets Hermine Humlesnurr

EMS-KODER